ตัวอย่างงานล่าสุดที่ลง

แพคเกจ A

https://adsry.blogspot.com/2023/08/100-15.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/50-6866.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-120-36.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/105-fb15-10-1-90.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/100-37.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/105-fb15-10-2-26.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/105-fb15-9-2-43-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/105-fb15-2-twin-town-home.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/105-fb15-8-2-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/100.html
https://adsry.blogspot.com/2023/08/100-2-1866.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-7-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-6-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/53-fb5-68.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-5-35-24.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-4-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-3-4-22.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-2-2.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/105-fb15-1-2-6.html

แพคเกจ D

* https://adsry.blogspot.com/2023/08/d1-100-3-9866-start.html

* https://adsry.blogspot.com/2023/08/d1-100-150-9866-start.html

https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-3-30766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-2-townhome-vichitphuket-30766.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-1-u-delight-riverfront-30766.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-luxury-service-apartment-for.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-23766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-title-residencies-naiyang-phuket.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-2-20766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-2-18-8-19766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-1-18-19766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/02/d1-100-6266-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-2-12766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-900-9766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-4-bts-mrt-8766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-4-7766-start.html
https://adsry.blogspot.com/2023/07/d1-100-3-7766-start.html

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตัววอย่างงานที่ลงให้กับ บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด www.vrglobalproperty.co.th (แค่บางส่วน)
รายการทรัพย์ที่ลงของ VR https://postads.site/vr/

อีโค่ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม
https://www.kobkid.com/market/366978
https://www.tooktee.com/project/7435/1/156361/
https://www.thaihomeonline.com/property/774334/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%ad/
https://www.livingjoin.com/item/327245.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1034174
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-111246002
http://www.thaihomelist.com/home-th-431226.htm
https://www.xn--22c0bihcc9cwhcxj2ui.com/page-postfree-detail.php?pID=365459
https://www.10property.com/167164/
https://www.property108.com/pid/115103/
https://www.xn--42c6aalic6dya1e8khz4i.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%ad/

ที่ดินเปล่า พนัสนิคม ชลบุรี พื้นที่รวม 79-3-20 ไร่
https://www.thaihomeonline.com/property/774499/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1/
https://www.livingjoin.com/item/327363.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99-1034636
https://www.property-d.com/property.php?id=64cf5ae021332
https://kidkai.com/product/4365
https://www.urban.in.th/content/property-97666.html
https://xn--l3cfbai0d7a9eyai5oqbf.com/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1/
https://www.orbzu.com/app/listings/64cf621f88d6715f9759145a
http://www.thaihomelist.com/home-th-431320.htm
https://www.10property.com/167174/
https://www.teedin2.com/detail/839108.html
https://www.teedin108.com/land/view/3277415/

ที่ดินเปล่า ริมแม่น้ำโขง เชียงราย พื้นที่รวม 1-1-43 ไร่
https://www.thaihomeonline.com/property/774475/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89/
https://www.livingjoin.com/item/327347.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3-1034599
https://www.property-d.com/property.php?id=64cf4a60d97b2
https://kidkai.com/product/4364
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-111246323
https://www.urban.in.th/content/property-97662.html
https://www.orbzu.com/app/listings/64cf51e888d6715f9759126b
http://www.thaihomelist.com/home-th-431313.htm
https://www.10property.com/167173/
https://www.teedin2.com/detail/839080.html
https://www.teedin108.com/land/view/3277366/
https://www.property108.com/pid/115113/

ขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ย่านเมือง ขอนแก่น
https://www.thaihomeonline.com/property/765764/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2-391/
https://www.livingjoin.com/item/320871.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82-1006973
https://www.property-d.com/property.php?id=649950ee032bb
https://kidkai.com/product/4145
https://www.propertyguideline.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-505786
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-111221355
https://www.orbzu.com/app/listings/6499583cc9c1614494114f8b
https://innolands.com/index.php?page=detail&token=4147
http://www.thaihomelist.com/home-th-424277.htm
https://www.10property.com/166605/
https://www.teedin108.com/house/view/3234888/
https://www.xn--l3cffbc4cva4h7f1a6c4b.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-7/

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตัวอย่างงานที่ลงให้กับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) www.sena.co.th (แค่บางส่วน)

โครงการ เสนา อเวนิว-บางกะดี
https://www.tooktee.com/project/7435/1/147696/
https://www.thaihomeonline.com/property/769182/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-2/
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99-1015475
https://www.9asset.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C/376757/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b53%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-TPF130688400029
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5-111230290

โครงการ เสนา วีว่า ฉลองกรุง-ลาดกระบัง
https://www.tooktee.com/project/7435/1/147711/
https://www.thaihomeonline.com/property/769197/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c-3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3-12/
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB-1015530
https://www.9asset.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C/376764/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3-TPF130688400030
https://www.orbzu.com/app/listings/64acfe41c9c161449415ac7e

โครงการ เสนา เวล่า สุขุมวิท บางปู
https://www.tooktee.com/project/7435/1/144172/
https://www.thaihomeonline.com/property/766953/
https://www.livingjoin.com/item/322109.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-1009784
https://www.property-d.com/property.php?id=649ea6698b4e8
https://kidkai.com/product/4186
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%990%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-TPF120688400117
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-111224579
https://www.orbzu.com/app/listings/649ead13c9c1614494128d0e

โครงการ เสนาคิทท์ รังสิต-ติวานนท์
https://www.kobkid.com/market/352896
https://www.tooktee.com/project/7435/1/125260/
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%af%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a930,000%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-TPF110688400024
https://www.thaihomeonline.com/property/755851/
https://www.livingjoin.com/item/308952.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF-980101
https://www.9asset.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94/371437/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=367858
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1-111189757
https://www.meezub.com/699091/

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน (สุขุมวิท113)
https://www.kobkid.com/market/352899
https://www.tooktee.com/project/7435/1/125264/
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99(%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97113)%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%9430,000%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-TPF110688400025
https://www.thaihomeonline.com/property/755858/
https://kidkai.com/product/3847
https://www.hubzoomer.com/product/0185828
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=367862
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99–%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97113–111189779

โครงการ เสนา วีว่า ฉลองกรุง-ลาดกระบัง
https://www.tooktee.com/project/7435/1/125271/
https://www.thailandpropertyfocus.com/property/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5GV%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2100,000%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3-TPF120688400063
https://www.thaihomeonline.com/property/755864/
https://www.livingjoin.com/item/308980.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A-980135
https://www.9asset.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1/371445/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87-
https://kidkai.com/product/3848
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=367868
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-GV-111189801
https://www.orbzu.com/app/listings/64634c6ac9c161449406b506

โครงการ J Condo สาทร-กัลปพฤกษ์
https://www.kobkid.com/market/354561
https://www.tooktee.com/project/7435/1/129423/
https://www.thaihomeonline.com/property/757734/
https://www.livingjoin.com/item/311937.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-J-Condo-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD-986357
https://kidkai.com/product/3909
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=370737
https://www.meezub.com/701173/
https://www.urban.in.th/content/property-88989.html
https://www.orbzu.com/app/listings/646f2472c9c161449408f61d
https://www.xn--42c6aalic6dya1e8khz4i.com/property/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-j-condo-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%84/

โครงการ J Grand สาทร-กัลปพฤกษ์
https://www.thaihometown.com/townhome/3978727
https://www.thaihomeonline.com/property/757745/
https://www.livingjoin.com/item/311949.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-J-Grand-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9E-986394
https://kidkai.com/product/3910
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-J-Grand-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-111195438
https://www.meezub.com/701186/
https://www.urban.in.th/content/property-89003.html
https://www.orbzu.com/app/listings/646f2ac5c9c161449408f6c6
https://www.xn--42c6aalic6dya1e8khz4i.com/property/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-j-grand-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%97/

โครงการ เสนาคิทท์ เพชรเกษม 120
https://www.kobkid.com/market/354574
https://www.tooktee.com/project/7435/1/129433/
https://www.thaihomeonline.com/property/757750/
https://www.livingjoin.com/item/311957.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1-120-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB-986427
https://www.9asset.com/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94/371763/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1-120
https://kidkai.com/product/3911
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=370761
https://market.home.co.th/realestate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1-120-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D-111195462
https://www.urban.in.th/content/property-89012.html
https://www.orbzu.com/app/listings/646f313dc9c161449408f780

โครงการ เสนาคิทท์ เอ็มอาร์ที – บางแค เฟส 2
https://www.kobkid.com/market/355665
https://www.tooktee.com/project/7435/1/131497/
https://www.thaihomeonline.com/property/758999/
https://www.klungbaan.com/property/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2/
https://www.livingjoin.com/item/313491.html
https://www.property2share.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5—%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84–989790
https://propkub.com/property/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AA-2-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-mrt-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87_HqBTaSkLGxkjtYx5QiqQ
https://www.seristarproperty.com/detail.php?id=372431
https://www.orbzu.com/app/listings/6475dc47c9c16144940a5ab8

เราได้แบ่ง รูปแบบ การบริการของเรา เป็น ราคาดังนี้
A
โพสครั้งเดียว
 • แพคเกจนี้เหมาะสำหรับ AGENT ที่มีหลายทรัพย์
 • มี 2 แบบให้เลือก
 • โพสต์ 53 เว็บ + ลงกลุ่ม Facebook 5กลุ่ม ราคา 200 บาท
 • โพสต์ 105 เว็บ + ลงกลุ่ม Facebook 15กลุ่ม ราคา 350 บาท
 • ( หลังจากโพสต์แล้ว ถ้าให้แก้ไข หรือลบประกาศจะมีค่าใช้จ่าย แบบ 50 เว็บคิด 100บ. แบบ 100 เว็บคิด 200บ. ต่อครั้งครับผม )
ยอดฮิต
B
โพสรายเดือน
 • โพสต์ใหม่ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 1 เดือน เปรี่ยนเว็บไปเรื่อยๆ มีรายงานโพสต์ส่งให้ทุกวัน หยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ
 • มี 3 แบบให้เลือก
 • โพสต์ 20 เว็บ/วัน 1,000 บาท/เดือน จากปกติ 1,200 บาท
 • โพสต์ 30 เว็บ/วัน 1,400 บาท/เดือน จากปกติ 1,800 บาท
 • โพสต์ 40 เว็บ/วัน 1,750 บาท/เดือน จากปกติ 2,400 บาท
.Promotion
D1
update
เลื่อนประกาศ 100 เว็บ
ระยะเวลา 3 เดือน
ต่ออายุประกาศตลอด ทุกๆเดือน จน 3 เดือน
ดันประกาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตกแต่งประกาศให้เข้าหลัก SEO
ปักหมุดหน้าแรก ฟรี 20 เว็บ
แก้ไขข้อมูลประกาศ 300 บาท/ครั้ง

 • 25 Domains
 • 200MB Disk Space
 • 20GB Traffic
 • PHP / Mysql Database
 • 25 Email Account
1,090 ฿
ลดราคา
D2
update
เลื่อนประกาศ 100 เว็บ
ระยะเวลา 6 เดือน
ต่ออายุประกาศตลอด ทุกๆเดือน จน 6 เดือน
ดันประกาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตกแต่งประกาศให้เข้าหลัก SEO
ปักหมุดหน้าแรก ฟรี 20 เว็บ
แก้ไขข้อมูลประกาศ 300 บาท/ครั้ง

 • 25 Domains
 • 200MB Disk Space
 • 20GB Traffic
 • PHP / Mysql Database
 • 25 Email Account
2,190 ฿
D3
update
เลื่อนประกาศ 100 เว็บ
ระยะเวลา 12 เดือน
ต่ออายุประกาศตลอด ทุกๆเดือน จน 12 เดือน
ดันประกาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตกแต่งประกาศให้เข้าหลัก SEO
ปักหมุดหน้าแรก ฟรี 20 เว็บ
แก้ไขข้อมูลประกาศ 300 บาท/ครั้ง

 • 25 Domains
 • 200MB Disk Space
 • 20GB Traffic
 • PHP / Mysql Database
 • 25 Email Account
4,190 ฿